Orientació laboral

Orientació laboral a batxillerat

Es tracta d'una assignatura que acompanya i ofereix a tot l'alumnat una recerca activa de feina: les eines, actituds i innovacions per poder accedir al mercat laboral més fàcil i ràpidament. 

Ajuda a que l'alumnat tingui confiança en les seves decisions formatives i laborals. 
Comentaris