Projecte de recerca

El projecte de recerca és una assignatura optativa pels alumnes de 4t de la ESO, a la qual es realitza un projecte de recerca individual. Aquest projecte està constituit per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema escollit per ells mateixos i guiat per un tutor. 

Es pretèn que arribin a tenir una autonomia i iniciativa en la organització del treball. 
Comentaris